ออกแบบโลโก้ร้านสปา


Leave a comment  →
   by    Leave a comment  →
' . get_the_title() . '

การออกแบบโลโก้ร้านสปาถือเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากเพราะร้านสปามีอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกโลโก้ที่ออกแบบมาก็ลักษณะคล้ายกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกัน คือโทนสีจะต้องเป็นสีเขียวอ่อนหรือไม่ก็น้ำตางเข้มหรืออ่อนใช้ตัวอักษรที่ดูโค้งมนดูสบาบๆและที่เห็นมากที่สุดคือองค์ประกอบในโลโก้ที่เป็นพวกลายเส้นรูปผู้หญิงนอนหันหลังหน้าหันข้างเป็นแบบที่ใช้กันเงอะมากทั้งที่ไม่มีความจำเป็นมากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะชื่อร้านก้บอกอยู่แล้วเช่น …&spa ข้าวของเครื่องใช้ภายในร้านรวมถึงบรรยากาศของร้านก็บอกอยู่แล้วว่านี้คือสปาไม้ใช้เซ่เว่นอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อให้เกินความแตกต่างเจ้าของกิจการต้องเข้าใจก่อนว่าที่ผู้ออกแบบโลโก้เขาออกแบบมาแบบที่แตกต่างเพื่ออะไรทำไมถึงไม่ออกแบบเหมือนๆของร้านชาวบ้านที่ว่าการออกแบบที่แตกต่างก็อย่างเช่นการนำภาพของสิ่งที่เจ้าของกิจการชอบอะไรก็ได้ที่ไมำเป็นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือข้าวของเครื่องใช้มาดัดแปลงเป็นลายเส้นเพื่อให้ได้โลโก้ที่ดูแปลกตาและโดดเด่น