จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


Leave a comment  →
   by    Leave a comment  →
' . get_the_title() . '

สืบเนื่องจากครั้งก่อนที่ผมพูดถึงการเตรียมเอกสารและสิ่งสำคัญต่าง ๆ ก่อนการ รับทําโลโก้บริษัทต้องในการจดทะเบียนบริษัท ในครั้งนี้เราจะมาทราบถึงการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งขั้นตอนในการเตรียมการก็คล้ายกับการจดทะเบียนบริษัทเรามาดูกันครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีอะไรบ้าง

1. ตั้งชื่อในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ โดยชื่อที่จองต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันเช่นกันเหมือนกัยการจดทะเบียนบริษัทครับ

2. ต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหลังจากที่จองชื่อได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่จองชื่อได้

ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมให้พร้อมครับ

1. จำนวนเงินทุนในการจดทะเบียน
2. รายชื่อหุ้นส่วนของผู้จัดการ ผู้ที่ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. สถานที่ตั้ง ที่อยู่ของสถานที่ตั้ง
4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเรา เช่นเดียวกับการจดทะเบียนบริษัท
5. หนังสื่อยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ เซ็นรับรอง
6. จัดทำตรายางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส่วนใหญ่จะแทบไม่แตกต่างกันกับการจัดตั้งบริษัทครับ ที่นี้ก็ทราบกันแล้วใช้ไหมครับว่าการจดทะเบียนต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ทั้งยังต้อง รับทําโลโก้บริษัท ของบริษัท และเตรียมการทำตรายาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำบริษัท  ทั้งยังเป็นสิ่งที่ต้องเป็นที่จดจำของลูกค้า

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้ง 2 อย่างในเรื่องต่อไปทีมผมจะมาพูดถึงเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับบริษัท พื้นฐานต่าง ๆ ของเอกสารที่สำคัญที่บริษัทต้องใช้